Regulamin newslettera

 1. Serwis martabartosik.com pod adresem https://www.martabartosik.com umożliwia zapisanie się do Newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego Newslettera.
 2. Zapisanie się do Newslettera wymaga podania adresu email. Adres e-mail będzie służył jedynie wysyłaniu do Pani/Pana wiadomości Newslettera.
 3. Po zapisaniu się do Newslettera będzie Pani/Pan otrzymywać informacje na tematy dotyczące nowości w serwisie oraz ofert specjalnych, w tym materiały i informacje dotyczące produktów.
 4. Niektóre informacje zawarte w Newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno Administratora jak i jego partnerów.
 5. Wiadomości Newslettera są wysyłane z częstotliwością nie większą niż 1 razy w tygodniu.
 6. Może Pani/Pan w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego Newslettera – poprzez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera.
 7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na adres admin@martabartosik.com Administrator podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 2 dni roboczych.
 8. Administratorem Państwa danych osobowych jest Administrator.
 9. Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres email (przy czym w Państwa adresie może znajdować się również informacja o: imieniu i nazwisku oraz miejscu zatrudnienia).
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji Newslettera. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia Newslettera.
 11. Administrator może zaprzestać świadczenia Newslettera z ważnych powodów – w wyniku zmiany formuły funkcjonowania Serwisu, zamknięcia Serwisu lub zmianie właściciela Serwisu. Zakończenie świadczenia Newslettera może nastąpić poprzez przesłanie przez Administratora stosownej informacji z min. 7- dniowym wyprzedzeniem). Świadczenie Newslettera będzie kontynuowane, jeżeli zmieni się podmiot będący administratorem Serwisu (cesja), lecz pozostałe zasady (w tym tematyka) Newslettera nie ulegnie zmianie.
 12. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi Newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystanie z usługi Newslettera.
 13. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
  2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  4. przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  5. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 14. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres admin@martabartosik.com. Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane poprzez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w stopce wiadomości Newslettera.  
 15. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2020 r.
Podaj adres email, aby dołączyć do listy oczekujących. Skontaktuję się z Tobą gdy zwolni się miejsce lub pojawią się dodatkowe terminy. Dziękuję za zrozumienie. Twój email nie będzie wykorzystany w innym celu.

Wybierz termin pierwszego spotkania

[ameliabooking trigger=ameliabtn1 service=1 employee=1]
[ameliabooking service=3 emploee=1 trigger=ameliabtn2]
[ameliabooking service=1 employee=1 trigger=ameliabtn1]